Tweede Kamer wil Nederlandse druk op EU over roamingkosten

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) zich bij de Europese Commissie sterk gaat maken voor de volledige afschaffing van roamingkosten binnen de Europese Unie. Minister Kamp heeft in 2014, na een soortgelijke actie van het parlement, al laten weten dat hij zich daarvoor zou inzetten.

De actie van de partijen D66, PvdA en VVD komt als reactie op recente berichten over een mogelijke afzwakking van eerder genomen EU-besluiten met betrekking tot roamingkosten. Naar verluidt, werken enkele lidstaten de afschaffing van roamingkosten per eind 2015 tegen. In 2014 wilde toenmalig EU-voorzitter Italië op dit gebied al water bij de wijn doen. Letland, de huidige voorzitter, volgt die lijn door op zijn beurt, aldus ingewijden, een voorstel voor te bereiden waarin slechts de eerste 5 MB mobiele data tegen lokaal tarief kunnen worden ‘geconsumeerd’. Eurocommissaris Andrus Ansip, die de Digital Single Market in zijn portefeuille heeft, en verantwoordelijk is voor het afschaffingsproject van roamingkosten, heeft intussen stevige kritiek geuit op de dwarsliggers. “De Europese Unie is niet ambitieus genoeg”, aldus de Fin. Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) heeft voor haar aftreden in 2014 het plan gelanceerd voor de volledige afschaffing van roamingkosten binnen de EU.

Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer, vertegenwoordigd door de partijen D66, PvdA en VVD, toont zich eveneens teleurgesteld over de mogelijke afzwakking van het Europese beleid ten aanzien van roamingkosten. “Dit zou een verwaterd voorstel zijn. Een plafond van 5 MB is tien mailtjes of een paar seconden Youtube. Dat is een wassen neus”, zegt Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) in een interview. “Wij zullen minister Kamp oproepen om op geen enkele manier mee te gaan in vertraging of verwatering van het oorspronkelijke EU-plan.” Ook Kamerlid Bart de Liefde (VVD) reageert in de pers afwijzend tegen een afzwakking van de oorspronkelijke roamingplannen: “In de Europese Unie werkt zo dat je met elkaar dingen doet zodat de hele interne markt daarvan profiteert. Dat betekent dat je soms geeft en soms ergens profijt van hebt. Van het afschaffen van roamingkosten zouden wij als Nederland profijt hebben, maar vakantielanden niet. Dat hoort bij de gedachte van de Europese Unie met één interne markt.”

Eind september 2014 klonken in het Nederlandse parlement nog geluiden om de roamingkosten binnen de Europese Unie geheel te laten verdwijnen. Kamerleden Bart de Liefde (VVD) en Astrid Oosenburg (PvdA) dienden daarvoor een motie in bij de Tweede Kamer. Het Nederlandse voorstel ging destijds verder dan een eerder voorstel van de Raad van de Europese Unie. Italië, de toenmailige voorzitter van de Europese Raad, had namelijk voorgesteld om op 15 december 2015 een zogenoemde ‘fair use policy’ voor Europese roaming in te voeren. Hierdoor bleef de weg vrij voor operators om – zij het slechts nadat klanten meer bellen of internetten dan hun bundel toestaat – extra kosten in rekening te brengen voor grensoverschrijdend mobiel spraak- en dataverkeer binnen de Europese Gemeenschap.

Kamerleden De Liefde en Oosenbrug vroegen in hun motie de Nederlandse regering om bij de informele Europese telecomraad op 2 en 3 oktober in het Italiaanse Milaan te pleiten voor het ‘vasthouden aan de afschaffing van hogere roamingtarieven’. Henk Kamp, minister van Economische Zaken, liet destijds weten dat hij het Italiaanse voorstel eveneens niet zag zitten. Het Nederlandse pleidooi is echter aan dovemansoren gericht geweest, zo blijkt nu. Eerder was er sprake van dat de EC, bij monde van de voormalige Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) de roamingkosten op gefaseerde wijze volledig zou willen afschaffen. Dit voorstel was reeds door het Europees Parlement goedgekeurd.

bron: connexieb2b.nl