Vodafone verbetert dekking in grensregio

Vodafone Nederland heeft met succes een pilot afgerond met als doel de 2G- en 3G-dekking in de grensstreek te verbeteren. Tijdens de pilot is onderzocht hoe optimalisatie van bestaande zendmasten, zoals het aanpassen van netwerkinstellingen en stralingsrichting, kan bijdragen aan betere dekking zonder daarbij het bel- en dataverkeer in buurlanden te verstoren. De pilot vond plaats in Limburg omdat beide landsgrenzen daar een hoge bevolkingsdichtheid hebben. De resultaten laten een significante verbetering zien in het aantal succesvolle gesprekken op het 2G- (+8,5%) en 3G-netwerk (+15%).

Het uitbreiden van een mobiel netwerk in de grensregio binnen de wettelijke kaders is een complexe opgave. Vodafone moet zich houden aan Europese wetgeving en mag zendinstallaties in grensregio’s, vanwege mogelijke storing met het mobiele verkeer in Duitsland of België, niet te hard laten zenden. Ook mogen niet alle beschikbare frequenties ingezet worden. In enkele gevallen kan dit leiden tot minder goede dekking.

Mallik Rao, CTO Vodafone Nederland: “Goede dekking vraagt om voldoende zendinstallaties met voldoende vermogen op de juiste plekken. Door technische eisen en (inter)nationale regelgeving is uitbreiding van het mastenpark bij dekkingsproblemen in grensregio’s niet altijd mogelijk. Deze pilot laat zien dat we door optimalisatie van bestaande zendmasten de dekking lokaal nog verder kunnen verbeteren, zonder daarbij mobiel verkeer in buurlanden te verstoren. We gaan deze technische optimalisatie dan ook op andere locaties in de grensregio doorvoeren.”

bron: connexieb2b.nl