Smartphones twee keer vaker kapot dan tablets

Het aantal tablets met beschadigingen is duidelijk gestegen sinds de vorige meting van Telecompaper, in juli 2014. Destijds gaf negen procent van de Nederlanders aan dat hun tablet in de afgelopen twee jaar beschadigd was geraakt, afgelopen april was dat zeven procentpunten meer.

78 procent van de mensen met een beschadigde tablet gaf in juli 2014 dat hun device gerepareerd was of dat men dit van plan was. In april van dit jaar gaf nog zo’n 70 procent aan hun tablet te laten repareren of dit zelf te doen. Mogelijk was in 2014 een groter aandeel van de tablets nog relatief nieuw, of worden veel tablets doorgeschoven naar een nieuwe eigenaar die de beschadiging niet zo erg vindt.

Display meest beschadigd
In 43 procent van de gevallen wordt bij mankementen het display van een tablet gerepareerd/vervangen. Dit is 12 procentpunten meer dan tijdens de meting van juli vorig jaar. Het vervangen van een ander (intern) onderdeel en het oplossen van een softwareprobleem gebeurt steeds minder vaak (11% en 8% in april 2015 versus 19% en 26% in juli 2014).

Tablets versus smartphones
Telecompaper heeft gedurende dezelfde periode ook onderzoek gedaan naar de opgelopen schade bij smartphones. Een vergelijking tussen smartphones en tablets toont aan dat smartphones bijna twee keer vaker schade oplopen dan tablets (16 procent versus 31 procent). Dit verschil kan verklaard worden doordat smartphones doorgaans frequenter worden gebruikt dan tablets.

Schade aan de tablet blijkt net zoals bij de smartphone leeftijdsgebonden. Hoe jonger de tablet-eigenaar is, hoe vaker de tabletschade oploopt. Zo geeft bijna een kwart van de tieners met een tablet aan een reparatie te hebben laten uitvoeren of zelf hebben uitgevoerd (24 procent) versus slechts een tiende van de 50-64 en 65-80 jarigen (11 procent en 9 procent). 

Bron: Connexie