Van klant naar ambassadeur van PHC

Weet jij wat concurrentie is?

In algemene zin wordt onder concurrentie verstaan: de strijd tussen twee of meer verschillende partijen om (schaarse) bronnen - of een doel te bereiken dat door zijn aard slechts voor enkelen is weggelegd. In een concurrentiestrijd gaat de winst van één partij meestal ten nadele van de ander(en).

Concurrentieanalyse, wat houdt dit nu in?

Wie zijn je concurrenten en hoe ben én blijf je onderscheidend ten opzichte van hen? Wat heeft de branche je te bieden? Hoe lopen de hazen? Hoe winstgevend is de branche? Wie heeft er de macht en heeft tijdens onderhandelingen het meest in de melk te brokkelen Om tot antwoorden te komen voer je een concurrentieanalyse uit. Strategiegoeroe Michael Porter heeft daartoe een handig model ontwikkeld: het vijfkrachtenmodel. Dit model kun je gebruiken om te bepalen of de branche voor jou aantrekkelijk is en welke positie je het beste in kunt nemen.

Hoe is concurrentie te voorkomen bij je klanten?

Het klinkt kinderlijk eenvoudig als we zeggen dat we onze klanten “in de watten” moeten leggen of dat we “goed contact” dienen te onderhouden met onze klanten. In de dagelijkse praktijk blijkt echter niets minder waar te zijn.

Het vergt opperste concentratie, inlevingsvermogen en ook passie voor je klant om dit voor elkaar te krijgen. In de drukte van de dag gaan we er veelal vanuit dat het wel prima verloopt bij de klant: anders trekt de klant zelf wel aan de bel, toch?

Het  belangrijkste is dat we weten wat er bij onze klanten speelt - in de breedste zin van het woord.
Doe je dit op een manier waarop de klant graag behandeld wil worden, dan ben je niet alleen hun leverancier of aanspreekpunt, maar ook hun partner. Een partner waar ze op kunnen bouwen en waarbij ze advies kunnen inwinnen.

Als partner bouw je een vertrouwensband op met je klanten en we merken dat we daardoor veelal het alleenrecht ontvangen vanuit de klant om een  advies af te geven in het vraagstuk van de klant. De kunst is uiteraard om dit als partner van je klant te doen. Ga dus ook op de stoel van je klant zitten en zorg ervoor dat je vanuit het klantperspectief naar het vraagstuk kijkt.

We weten allemaal dat binnen commerciële bedrijven een target- sfeer leeft, maar laat je hierdoor niet afleiden en blijf gefocust op de klantvraag, de wens en behoefte. Juist dit zorgt er namelijk voor dat je van partner naar adviespartner promoveert en je klant geen reden heeft om “verder te kijken” naar wat er nog meer in de markt te verkrijgen is.

WIN-WIN situatie: klant tevreden en concurrentie buiten!

PHC & dienstverlening

Vanuit PHC trachten wij voor iedere klant de best mogelijke partnerrol te vervullen. We houden gedurende de hele samenwerking, de wensen en behoeften van onze klant in het vizier. Een tevreden klant is goed, maar een ambassadeur is nog beter. Een klant die ook als ambassadeur voor de organisatie fungeert is tenslotte nog méér waard.

We streven bij PHC altijd naar beter, waardoor we standaard de lat ietsje hoger leggen, om op die manier de klantverwachting proberen te overtreffen.

Betekent dit dat altijd alles verloopt zoals we dit graag zien? Nee hoor. Ook bij PHC werken mensen en waar mensen werken worden weleens fouten gemaakt. Het gaat erom hoe we daarmee om gaan. Ook vanuit die invalshoek proberen we datgene te doen wat in onze macht ligt, natuurlijk met als doel: een tevreden klant.

Hoe je het namelijk ook wendt of keert: Het succes van PHC hebben we grotendeels te danken aan al onze klanten! En daar zijn we zuinig op.

Mocht u naar aanleiding van deze blogpost vragen hebben over hoe wij met onze klanten om gaan? Wij komen graag met u in contact.