EU Roaming regulering: wat kan het voor jou betekenen?

Roamingkosten zijn bijna verledentijd

Loopt bij jou als telecombeheerder de spanning ook op richting de vakantieperiode? Vaak worden er hogere kosten gemaakt in het buitenland, die meestal buiten de bundel worden berekend. Gevolg hiervan is een veel hogere factuur. Gelukkig hoort bovenstaande scenario grotendeels tot het verleden, waarbij het in de toekomst al helemaal niet meer uit zal maken of het verbruik plaatsvindt in Nederland of ergens anders in de EU.

Wat is roaming regulering?
Zodra je jouw telefoon in het buitenland gebruikt om te bellen, sms’en of internetten heb je te maken met roaming. De aanbieder van het lokale netwerk zal hier een vergoeding voor vragen aan jouw provider. Jouw provider rekent deze kosten volledig door, waardoor je op de factuur een bedrag voor roaming tegen zal komen.

De kosten voor het gebruik van bellen en internetten in het buitenland kunnen flink oplopen; de telecombedrijven verdienen hier dan ook goed aan. Jaarlijks betalen bedrijven miljarden aan verbruikskosten in andere EU-landen. De Europese Unie deelt de mening van zowel consumenten als bedrijven dat deze kosten buitenproportioneel hoog zijn en heeft daarom vanaf 1 juli 2014 een maximum gesteld aan roamingkosten.

Roaming regulering per 1 april 2016
Door het instellen van dit maximum zijn de roamingtarieven omlaag gegaan. Dit echter nog niet naar tevredenheid van de Europese Unie. Als vervolgstap zijn de telecomproviders verplicht gesteld een verdere prijsverlaging door te voeren per april 2016. Door deze prijsverlaging mogen providers, bovenop de tarieven zoals deze in Nederland worden gefactureerd voor het abonnement, de volgende maximale toeslagen hanteren:

• €0,05 per minuut voor bellen;
• €0,01 per minuut voor gebeld worden;
• €0,05 per MB voor data;
• €0,02 per verzonden SMS.

Deze prijsverlaging maakt een einde aan een jarenlange strijd tussen telecomproviders en de Europese Unie over het afschaffen van roamingtarieven. Daarnaast zal er in december 2016 een 'fair use policy' worden opgesteld per provider, per abonnement voor wat betreft de kosten per juni 2017. De laatste stap naar volledige regulering wordt in de toekomst genomen.

Toekomst van roaming regulering
Per juni 2017 worden de telecomproviders verplicht gesteld de laatste fase naar volledige roaming regulering door te voeren. Hierdoor ontstaat de situatie dat overal in de Europese lidstaten dezelfde tarieven worden berekend, zoals deze ook van toepassing zijn in Nederland. Dit akkoord is bereikt in 2015 door het Europees Parlement.  

Let op, bovenstaande informatie betreft alleen de 28 EU-lidstaten. Voor niet EU-lidstaten, alsmede landen buiten Europa, blijven de huidige (dure) tarieven van toepassing.  Met name buiten de Europese landen kunnen de tarieven nog steeds extreem hoog oplopen.

Alternatieven voor roaming
Zolang de laatste stap naar volledige roaming regulering niet is genomen zijn er in de markt zowel voor de consument als de zakelijke gebruiker internationale voordeelbundels beschikbaar. Dit geldt tevens voor verbruik buiten de EU-lidstaten. De providers bieden elk een andere voordeelmodule om jou als klant te beschermen tegen hoogoplopende kosten. Zo zijn er voordeelmodules voor enkel dataverbruik of bellen, maar ook combinatiebundels waarbij men zowel kan sms’en, bellen en/of internetten. 

Meer weten?
Onze telecomexperts zijn uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van roaming(kosten) en de daarbij behorende voordeelmodules. Neem altijd contact met ons op om na te vragen wat de mogelijkheden zijn. Voor aanvullende informatie over het beperken van roamingkosten lees ook eens onze blogpost “Hoge dataroaming kosten in het buitenland”.

We staan voor je klaar!