Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg is specialist in het verlenen van jeugdhulp. Deze organisatie helpt kinderen, ouders en jongeren met alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien.

Wanneer er problemen zijn die niet door het gezin of met behulp van de omgeving opgelost kunnen worden, bekijkt Combinatie Jeugdzorg per gezin welke hulp het beste past.

Zorg voor zorg

Voor een organisatie die thuishulp biedt, gezinsgesprekken voert, gebruikmaakt van video-interactiebegeleiding enzovoorts, is een optimale bereikbaarheid natuurlijk essentieel. Deskundigen – pedagogisch medewerkers, psychologen en kinderartsen – van Combinatie Jeugdzorg zullen 24/7 bereikbaar moeten zijn: voor hulp en advies, maar zeker ook in crisissituaties. Het huidige netwerk kampte met dekkingsproblemen, wat ten koste ging van de telefonische bereikbaarheid. Aan PHC de taak om zorg te dragen voor een optimale bereikbaarheid voor deze zorgaanbieder.

PHC kon ons ontzorgen”, zodat wij ons voor 100% kunnen focussen op onze core business!

Godelieve de Vries, staffunctionaris facilitaire zaken en huisvesting

Intensieve samenwerking, effectief resultaat

Er volgde een intensief traject met een nauwe samenwerking tussen de ICT-afdeling van Combinatie Jeugdzorg en de adviseurs van PHC. Ten eerste werd er een overstap naar een alternatief netwerk voor mobiel gerealiseerd én werd er gekozen voor de overstap van Android toestellen naar 150 Apple devices, die vooraf door PHC werden geconfigureerd.

Ieder zijn deskundigheid, communicatie met de gebruikers moet voorop staan

Godelieve de Vries, staffunctionaris facilitaire zaken en huisvesting

Omdat niet alle instellingen – wifi, e-mail, wisselen van SIM-kaarten, etc. – op afstand konden worden overgezet hebben de installateurs het project op locatie verder afgerond. Zodra een werknemer een kop koffie ging halen, werden de toestellen ingeplugd en werd er indien gewenst nog een korte uitleg gegeven. Het tijdschema zat strak in elkaar, maar in vijf dagen was het gehele project voltooid!

Vragen

Bent u zorgverlener en dient u ook 24/7 bereikbaar te zijn voor uw cliënten? PHC realiseert graag uw wensen op het gebied van telecommunicatie. Voor advies en oplossingen op maat!

Neem contact op