Commissie verlicht regulering voor vaste telefonie en koper

De Europese Commissie vindt ex-ante regulering niet langer noodzakelijk op twee onderdelen van de markt voor vaste telefonie. Het gaat om toegang tot de retailmarkt voor vaste telefonie en om de wholesalemarkt voor gespreksopbouw. Daarnaast wordt ontbundeling op vaste netwerken goeddeels losgelaten.

Vaste telefonie heeft de afgelopen jaren steeds meer concurrentie gekregen van voice-over breedband (VoB), mobiele telefonie en OTT-diensten, zoals messaging en bellen. Regulering voor de tarieven van gespreksafgifte blijft noodzakelijk.

Daarnaast wil Brussel een lichtere toetsing voor vast breedband. Kroes presenteert een herziening van de huidige Aanbeveling Relevante Markten uit 2007. Daarin wordt een rol gegeven aan virtuele toegangsproducten (vap), die onder bepaalde voorwaarden een substituut zijn voor fysieke ontbundeling.

De Commissie stelt als voorwaarden dat alternatieve aanbieders lokaal toegang krijgen, dichter bij de eindgebruiker. Die toegang tot een virtueel toegangsproduct moet een gegarandeerde kwaliteit hebben en speelruimte geven om producten en diensten door te ontwikkelen, los van wat de incumbent doet.

Ook de markt voor zakelijke eindgebruikers wordt door Kroes op een iets andere leest geschoeid. De afzonderlijke markt voor huurlijnen (Leased Lines) gaat op in de markt voor hoge kwaliteit breedband.

Scheidend commissaris Neelie Kroes zegt dat de wijzigingen in de markt voor vast breedband de bureaucratie terugdringen en dat ze gunstig uitwerken op de diensten voor zakelijke afnemers. De groep van incumbents in Europa, ETNO, verwelkomt de stap en roept op tot verdergaande hervormingen om het investeringsklimaat te verbeteren.

Bron: Telecompaper